Prawo do odstąpienia od umowy

 

Przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. 
 
 

Poniżej znajduje się również ustawowy wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

- Imię i nazwisko konsumenta

- Adres konsumenta

- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data